trên thân nhẵn và đôi khi có lông

Hiển thị kết quả duy nhất