Rau ăn củ

Showing all 6 results

Các loại rau củ hữu cơ được trồng theo chuẩn hữu cơ châu âu tại trang trại UFO Đơn Đương, Lâm Đồng.

39,000 

Carrot

54,000 

Radish red

56,000 

Red beetroot

55,000 

Sweet potato

55,000 

Purple Kohlrabi

50,000 

Kohlrabi