Rau ăn quả

Bắp ngọt Organic

115,000 

Sweet corn

52,000 

Beef tomato - red

30,000 

Black cherry tomato

30,000 

Red cherry tomato - oval

30,000 

Cherry tomato - red round

Rau ăn quả

Cà tím Organic

105,000 

Eggplant

39,000 

Baby cucumber

Rau ăn quả

Dưa Organic

120,000 

Melon

130,000 

Black bean

42,000 

Edamame