Rau ăn củ hữu cơ được trồng theo chuẩn hữu cơ châu âu tại trang trại UFO Đơn Dương, Lâm Đồng.

39,000 

Carrot

54,000 

Radish red

55,000 

Sweet potato

50,000 

Kohlrabi