Rau ăn lá

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Rau ăn lá hữu cơ được trồng theo chuẩn hữu cơ châu âu tại Univers Farm Organics Đơn Đương, Lâm Đồng.

Rau ăn lá

Bắp cải Organic

125,000 

Cabbage

42,000 

Spinach

36,000 

Mustard giant leaves

31,500 

Mizuna leaf

42,000 

Kale

36,000 

Salad mustard red

31,500 

Chinese brocoli

21,000 

Choi sum

31,500 

Bok choy

45,000 

Celery

30,000 

Mix Green

27,000 

Green lollo lecttuce