Rau ăn quả

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Rau ăn quả hữu cơ được trồng theo chuẩn hữu cơ châu âu tại trang trại UFO Đơn Đương, Lâm Đồng.

Rau ăn quả

Bắp ngọt Organic

115,000 

Sweet corn

Rau ăn quả

Cà tím Organic

105,000 

Eggplant

Rau ăn quả

Dưa Organic

120,000 

Melon

130,000 

Black bean

40,000 

Peanut

Purple bean

130,000 

Green bean

57,500 

Bitter gourd

Rau ăn quả

Mướp khía Organic

115,000 

Luffa