Rau ăn quả

Showing 1–12 of 13 results

Rau ăn quả hữu cơ được trồng theo chuẩn hữu cơ châu âu tại trang trại UFO Đơn Đương, Lâm Đồng.

Rau ăn quả

Bắp ngọt Organic

115,000 

Sweet corn

52,000 

Beef tomato - red

30,000 

Cherry tomato - red round

Rau ăn quả

Cà tím Organic

105,000 

Eggplant

Rau ăn quả

Dưa Organic

120,000 

Melon

130,000 

Black bean

40,000 

Peanut

Purple bean

130,000 

Green bean

57,500 

Bitter gourd