1. Giao dịch tại Uforganics.com.vn

Khách hàng khi mua sắm tại Uforganics.com.vn thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

• Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin;

• Bước 2: Uforganics.com.vn xác thực đơn hàng;

• Bước 3: Uforganics.com.vn xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

• Bước 4: Uforganics.com.vn chuyển hàng;

• Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán; Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho Uforganics.com.vn qua đường dây nóng 0912345678 2.

2. Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại Uforganics.com.vn

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

Thông báo cho Uforganics.com.vn về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 0912345678 .