Môi trường

Môi trường

Tạo môi trường thiên nhiên hạn chế côn trùng có hại…

Read more

Nguồn nước

Nguồn nước

Hồ nước lấy nước mưa dự trữ nằm bên cạnh các nhà kính và nhận lượng mưa trong năm…

Read more

Gieo hạt

Gieo hạt

Quá trình gieo hạt…  

Read more

Làm đất

Làm đất

Chuẩn bị đất trồng…          

Read more

Chuyển trồng

Chuyển trồng

Chuyển cây đã ươm vào nhà kính để trồng…

Read more

Chăm sóc

Chăm sóc

Bón phân, bắt sâu, tỉa lá…

Read more

Thu hoạch

Thu hoạch

Thu hoạch sản phẩm…

Read more

Sơ chế đóng gói

Sơ chế đóng gói

Công đoạn sơ chế và đóng gói…      

Read more

Chuyển kho lạnh

Chuyển kho lạnh

Đóng gói chuyển vào kho lạnh…  

Read more

Phân phối

Phân phối

Sản phẩm được bày bán ở cửa hàng trong ngăn mát…

Read more

Người tiêu dùng

Người tiêu dùng

Thơm ngon bổ dưỡng…

Read more