thường phân cành ngay từ dưới gốc và cây cao khoảng 50-60cm. Lá mọc đối có cuống

Hiển thị kết quả duy nhất