hàm lượng lớn nhất đó là khi cây đã ra hoa.

Hiển thị kết quả duy nhất